BusIO BUZZER BOARD - MIIO-0184
busio-buzzer-board-miio-0184
ข้อมูลสินค้า
ราคา
70.00 บาท
แบรนด์
No Brand
ร้านค้า

สำหรับสั่งงาน Buzzer สัญญาณที่ถูกป้อนเข้ามาจะถูกแยกฝั่งกับสัญญาณขับ Buzzer ด้วย IC PC817

สินค้าใกล้เคียง