BusIO PROTO-RELAY BOARD -MIIO-0182
busio-proto-relay-board-miio-0182
ข้อมูลสินค้า
ราคา
290.00 259.00 บาท
แบรนด์
No Brand
ร้านค้า

เป็น switch สัญญาณขาออก ด้วยการใช้ AQV210E IC, PhotoMOS Relays ที่รวมเอาข้อดีของ Solid State Relays (SSR) และ Mechanical relays ไว้ด้วยกัน

สินค้าใกล้เคียง