BusIO RELAY BOARD MIIO-0179
busio-relay-board-miio-0179
ข้อมูลสินค้า
ราคา
200.00 195.00 บาท
แบรนด์
No Brand
ร้านค้า

บอร์ดทดลองที่ใช้สำหรับควบคุมการปิด-เปิดของไฟฟ้า สามารถควบคุมไฟฟ้ากระแสตรงได้ที่ 24VDC at 10A และกระแสสลับได้ที่ 250VAC at 5A

สินค้าใกล้เคียง