Arduino Pro Mini 3V3 - ARMB-0037
arduino-pro-mini-3v3-armb-0037
ข้อมูลสินค้า
ราคา
423.00 บาท
แบรนด์
SparkFun
ร้านค้า

บอร์ด Arduino ที่ผลิตโดยบริษัท Sparkfun มีขนาดที่เล็กและเหมาะสำหรับการเขียนโปรแกรมโดยผู้ที่มีความรู้เรื่องพื้นฐาน Arduino

Its thin (0.8mm)! Its the Arduino Pro Mini! This is a 3.3V Arduino running the 8MHz bootloader. Arduino Pro Mini does not come with connectors populated so that you can solder in any connector or wire with any orientation you need. We recommend first time Arduino users start with the Nano or Duemilanove. They are great boards that will get you up and running quickly. The Arduino Pro series is meant for users that understand the limitations of system voltage (3.3V), lack of connectors, and USB off board.The Arduino Pro Mini required an FTDI cable or the Arduino LilyPad/Pro/ProMini Programmer to download the program.

คำที่เกี่ยวข้อง
0037

สินค้าใกล้เคียง