I2C 16-BIT Color level sensor RGBC - MIIC-0105
i2c-16-bit-color-level-sensor-rgbc-miic-0105
ข้อมูลสินค้า
ราคา
600.00 539.00 บาท
แบรนด์
No Brand
ร้านค้า

Library นี้ใช้ส าหรับการติดต่อกับเซนเซอร์RGB 16-bit Color Sensor หรือ I2C-COLOR v1.0 ใช้
การเชื่อมต่อแบบ I2C โดยสามารถวัดค่าสีได้ความละเอียดสูงสุดถึง 16-bit โดยมีฟังก์ชั่นปรับเพิ่มค่าความ
ละเอียดได้ตามต้องการแม้จะอยู่ในที่แสงน้อย และยังมีฟังก์ชั่นเสริมคือฟังก์ชั่นจับเวลาเปิดเซ็นเซอร์ และ
ฟังก์ชั่นส าหรับการจ่ายสัญญาณ Interrupt เพื่อส าหรับใช้ในการควบคุมเซนเซอร์ขั้นสูงอีกด้วย

คำที่เกี่ยวข้อง
level sensorwater level sensorwater sensor level16 lines laser level16 line led green light laser levellevelsensor sensorultrasonic levelwater leveloil level

สินค้าใกล้เคียง