I2C Humidity and Temperature sensor - MIIC-0108
i2c-humidity-and-temperature-sensor-miic-0108
ข้อมูลสินค้า
ราคา
900.00 827.00 บาท
แบรนด์
No Brand
ร้านค้า

วัดค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นที่สื่อสารในระบบ I2C มีความแม่นยำถึง +/-0.5c และ 4.5%RH ใช้ไฟต่ำถึง 240uA

คำที่เกี่ยวข้อง
0108mavis 0108temperature and humidity sensorspeed and cadence sensorgas and smoke sensoraqara door and window sensormi temperature and humidity sensorxiaomi door and window sensorxiaomi door and window sensor 2mi door and window sensor 2

สินค้าใกล้เคียง