Solderless Breadboard 830 PTS (CLEAR) - BSBB-0015
solderless-breadboard-830-pts-clear-bsbb-0015
ข้อมูลสินค้า
ราคา
209.00 บาท
แบรนด์
No Brand
ร้านค้า

เป็นบอร์ดที่ใช้ทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกหนา บนแผ่นมีรูเรียงกันจำนวนมาก ภายในรูมีตัวนำไฟฟ้าซึ่งเชื่อมต่อกันในรูปแบบที่มีการกำหนดไว้ เวลาทดลองก็เสียบขาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงไปให้ตัวนำภายในเชื่อมวงจรถึงกัน และอาจใช้สายไฟเสียบลงรูเพื่อเชื่อมวงจรไฟฟ้าได้ข้อดีของโพรโทบอร์ดคือ ไม่ต้องออกแบบแผงวงจรและไม่ต้องบัดกรี มันจึงถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้เราออกแบบวงจรอิเล็คทรอนิกส์ได้ง่ายขึ้น

CLEAR Solderless Breadboard

Technical Specifications:

Terminal strips:

Breadboard size

InchWeight:

คำที่เกี่ยวข้อง
830breadboard 830garmin 830naree 830edge 830canon 830hp 830นารี 830km 830garmin edge 830

สินค้าใกล้เคียง