SOLDERLESS BREADBOARD 170 PTS (BLACK) - BSBB-0008
solderless-breadboard-170-pts-black-bsbb-0008
ข้อมูลสินค้า
ราคา
100.00 95.00 บาท
แบรนด์
No Brand
ร้านค้า

เป็นบอร์ดที่ใช้ทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกหนา บนแผ่นมีรูเรียงกันจำนวนมาก ภายในรูมีตัวนำไฟฟ้าซึ่งเชื่อมต่อกันในรูปแบบที่มีการกำหนดไว้ เวลาทดลองก็เสียบขาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงไปให้ตัวนำภายในเชื่อมวงจรถึงกัน และอาจใช้สายไฟเสียบลงรูเพื่อเชื่อมวงจรไฟฟ้าได้ข้อดีของโพรโทบอร์ดคือ ไม่ต้องออกแบบแผงวงจรและไม่ต้องบัดกรี มันจึงถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้เราออกแบบวงจรอิเล็คทรอนิกส์ได้ง่ายขึ้น

Black Solderless Breadboard

Technical Specifications:

Terminal strips

Breadboard size:

Weight:

คำที่เกี่ยวข้อง
170msi 170divider 170plato 170กางเกง 170เข็มขัด 170ยาง 170ไม้เซลฟี่ 170maybelline 170maxim 170

สินค้าใกล้เคียง