รับเงิน กระถาง8" เศรษฐีรับทรัพย์ เศรษฐีรับเงิน ไม้มงคล
รับเงิน-กระถาง8-เศรษฐีรับทรัพย์-เศรษฐีรับเงิน-ไม้มงคล
ข้อมูลสินค้า
ราคา
420.00 บาท
ร้านค้า
ไม้มงคลซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกับสาวน้อยประแป้ง นิยมนำมาปลูกประดับไว้ในสำนักงาน อาคาร และบ้านเรือน สีสันและลวดลายของใบคล้ายหินอ่อน ใบมีลักษณะเป็นรูปใบพาย ขอบใบสีเขียว วิธีการปลูกและขยายพันธุ์ใช้วิธีการปักชำลำต้น

เศรษฐีรับเงินปลูกได้ดีในดินร่วนซุย พืชชนิดนี้ไม่ทนแล้ง จึงต้องหมั่นรดน้ำ แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้แฉะจนเกินไป
คำที่เกี่ยวข้อง
เศรษฐีรับเงินต้นเศรษฐีรับเงินกระเป๋าเงินรับทรัพย์รับเงินรับเงินรับทองสมุดรับรับเงินรับเงินคืนใบเสร็จรับเงินกล่องรับเงินใบสำคัญรับเงิน

สินค้าใกล้เคียง