พิชิต Tenses ฉบับสมบูรณ์ รวบรวมหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ครบถ้วนทั้ง 12 Tenses, TOEIC ,TOEFL,CU-TEP,TU-GET
พิชิต-tenses-ฉบับสมบูรณ์-รวบรวมหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ-ครบถ้วนทั้ง-12-tenses-toeic-toefl-cu-tep-tu-get
ข้อมูลสินค้า
ราคา
129.00 122.00 บาท
ขายแล้ว
2 ชิ้น
ร้านค้า
พิชิต Tenses ฉบับสมบูรณ์ รวบรวมหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ครบถ้วนทั้ง 12 Tenses
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการศึกษา Tenses ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ทุกท่าน เพราะได้อธิบายเนื้อหา Tenses แบบง่าย ๆ
สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นยังได้นำเสนอแบบฝึกหัดครบถ้วนทุกเนื้อหา พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดอย่างเป็นระบบอีกด้วย ทำให้หนังสือเล่มนี้อ่านง่าย นำไปใช้ได้จริง

หนังสือ พิชิต Tenses ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ รวบรวมหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ครบถ้วนทั้ง 12 Tenses อธิบายทุกแง่มุมด้วยภาษาง่ายๆ สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง พร้อมแบบฝึกหัดประกอบเนื้อหา และเฉลยอย่างเป็นระบบที่นำไปใช้ได้ผลจริง สำหรับการเรียนตั้งแต่ระดับมัธยม ถึงอุดมศึกษา และสำหรับผู้เตรียมสอบทุกประเภท ทั้ง TOEIC ,TOEFL,CU-TEP,TU-GET
คำที่เกี่ยวข้อง
grammar ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษบาลีไวยากรณ์ฉบับสมบูรณ์หนังสือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์พจนานุกรม อังกฤษ ไทย ฉบับสมบูรณ์หนังสือฉบับภาษาอังกฤษสรุปหลักภาษาอังกฤษหลักไวยากรณ์note สรุปหลักภาษาอังกฤษ

สินค้าใกล้เคียง