หนังสือ พิชิต IELTS Writing 7.0+ (ฉ.สมบูรณ์) สนพ.เอ็กซเปอร์เน็ท หนังสือหนังสือเตรียมสอบTOEIC TOEFL IELTS #BooksOfLife
หนังสือ-พิชิต-ielts-writing-7-0-ฉ-สมบูรณ์-สนพ-เอ็กซเปอร์เน็ท-หนังสือหนังสือเตรียมสอบtoeic-toefl-ielts-booksoflife
ข้อมูลสินค้า
ราคา
200.00 160.00 บาท
ร้านค้า
พิชิต IELTS WRITING 7.0+ (ฉบับสมบูรณ์)การสอบ IELTS เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ซึ่งใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ อันประกอบไปด้วย ทักษะการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และการพูด (Speaking) หลายๆ คนที่สอบ IELTS เพื่อใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศอาจประสบปัญหาในการทำข้อสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเขียน ซึ่งปัญหาหลักที่มักจะพบคือการขาดความรู้พื้นฐานในด้านการเขียน หลักไวยากรณ์ ตลอดจนคำศัพท์ที่จำเป็นหนังสือ "พิชิต IELTS WRITING 7.0+ ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้เทคนิคในด้านการเขียนสำหรับการสอบ IELTS พร้อมทั้งให้ตัวอย่างข้อสอบและตัวอย่างการเขียนตอบ ข้อควรระวัง ตลอดจนสรุปหลักไวยากรณ์ที่จำเป็นในการเขียน และรวบรวมคำศัพท์ที่ควรรู้ เพื่อให้ผู้อ่านได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบจริงอนุสร ดีรักษา
คำที่เกี่ยวข้อง
หนังสือเตรียมสอบ ก.พ.หนังสือ เตรียม สอบ สพฐหนังสือเตรียมสอบหนังสือเตรียมสอบ ม.1หนังสือเตรียมสอบ ม.4หนังสือเตรียมสอบ กฟภหนังสือเตรียมสอบครูหนังสือเตรียมสอบคณิตหนังสือเตรียมสอบคณิตศาสตร์หนังสือเตรียมสอบครุศาสตร์

สินค้าใกล้เคียง