WiFly GSX Breakout - ADAT-0545
wifly-gsx-breakout-adat-0545
ข้อมูลสินค้า
ราคา
3,500.00 3,450.00 บาท
แบรนด์
SparkFun
ร้านค้า

WiFly GSX Breakout บอร์ดสำหรับใช้งานกับ RN-131C WiFly GSX ทำให้สามารถนำขา I/O ต่างๆออกมาใช้งานได้ง่ายขึ้น และในเวอร์ชั่นนี้ได้เพิ่ม LED แสดงสถานะการทำงานและยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบอร์ดนี้ด้วย

สินค้าใกล้เคียง