Chipkit uno32 dev board - DTPI-0533
chipkit-uno32-dev-board-dtpi-0533
ข้อมูลสินค้า
ราคา
2,500.00 2,350.00 บาท
แบรนด์
No Brand
ร้านค้า

The chipKIT™ Uno32 ถูกสร้างบนพื้นฐานของ Arduino ตัวต้นแบบ ซึ่งเป็น open source และได้เพิ่มความสามารถให้กับ PIC32 สามารถใช้ร่วมกับ Shield ต่างๆได้เหมือน Arduino Uno

คำที่เกี่ยวข้อง
sticker devสติ๊กเกอร์ devboardgrbl boardbead boarddrift boarddiy boardfruit boardswim boardkt board

สินค้าใกล้เคียง