Gerora สามารถแสดงสีได้ถึง16.7ล้านสี - MISP-0382
gerora-สามารถแสดงสีได้ถึง16-7ล้านสี-misp-0382
ข้อมูลสินค้า
ราคา
100.00 95.00 บาท
แบรนด์
No Brand
ร้านค้า

ท่านสามารถสรรสร้างเฉดสีต่างๆได้ดั่งใจด้วย RGB LED นี้ "GERORA" สามารถแสดงสีได้ถึง16.7ล้านสี

คำที่เกี่ยวข้อง
ไฟแสดงสีเพราะตรงสี ถึงมีหมื่นล้านหลอดไฟ 16 ล้านสีสามารถแขวนคอได้ถึงน่องสีเสื้อสีเนื้อการแสดงถึงน่องสีเนื้อถึง กระดาษสี น้ำตาลถึงกระดาษสีขาวถึงน่องสีขาว

สินค้าใกล้เคียง