Force Sensitive Resistor - Square - SENS-0155
force-sensitive-resistor-square-sens-0155
ข้อมูลสินค้า
ราคา
600.00 528.00 บาท
แบรนด์
SparkFun
ร้านค้า

เซนเซอร์วัดแรงกดขนาด 1.75x1.5 นิ้ว หรือ Force Sensitive Resistor - Square คือเซนเซอร์ที่สามารถวัดแรงกดทีเกิดขึ้นกับพื้นผิวของตัวมันได้ โดยเมื่อมีแรงกด ค่าความต้านทานจากตัวเซนเซอร์จะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อคุณทำวงจรเพื่อตรวงจับการเปลี่ยนแปลงนี้ จะทำให้สามารถส่งค่าความเปลี่ยนแปลงไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ของคุณได้ หรืออาจจะนำไปประยุกต์ใช้กับโปรเจคต่างๆได้

สินค้าใกล้เคียง