USB Host Shield - ARSH-0075
usb-host-shield-arsh-0075
ข้อมูลสินค้า
ราคา
900.00 828.00 บาท
แบรนด์
SparkFun
ร้านค้า

USB Host Shield for Arduino เป็น โมดูล full-speed USB peripheral/host controller ทำให้สามารถนำอุปกรณ์ USB Interface เช่น Barcode reader, RFID reader, Thumbdrives, Digital Camera, Bluetooth dongles มาต่อใช้งานกับบอร์ด Arduino ได้

This new version corrects the pin out for the GPX and RESET pins. The USB Host Shield contains all of the digital logic and analog circuitry necessary to implement a full-speed USB peripheral/host controller with your Arduino. This means you could use your Arduino to interface with and control any USB slave device - thumbdrives, digital cameras, bluetooth dongles, and much more!

A four-wire serial interface is used to communicate with the host controller chip, so the shield connects the Arduinos hardware SPI pins (D10-13) to the MAX3421E. A USB type A female connector is wired up to the IC, and it also supplies 5V as any normal USB port would.

The Host Shield takes its power from the Vin pin on your Arduino. Power from that pin is regulated to both 5V and 3.3V on the shield. All SPI signals are sent through a hex converter to step them down to 3.3V.

Information Support

  • Schematic
  • Eagle Files
  • Datasheet
  • Projects and Code

สินค้าใกล้เคียง